Czech (Čeština)

Vlhčení papíru

Měřená parní aplikace …

  • Tlaková přesnost a stabilita
  • Nízká spotřeba energie
  • Dvojvodičová technologie s detekcí přerušeného obvodu

Pára hraje důležitou úlohu při výrobě papíru. Používá se k regulaci vlhkosti listů a zvýšení teploty buničiny, jakož i ke zlepšení lesku a jemnosti papíru.

Pro regulaci přívodu páry vyvinula fa HOERBIGER řešení, založené na použití poměrných trojcestných ventilů s piezo-ovládáním. Elektrické signály se přenášejí ze systému řízení procesu na proporcionální trojcestné tlakové ventily, které pak ve druhé fázi regulace za pomoci stlačeného vzduchu ovládají parní regulační ventily.

Technické údaje

Rozsah tlaků 0 až 8 (16) bar
Objemový průtok do 350 l.min-1 nebo 1600 l.min-1
Spotřeba energie 400 nebo 800 mW