Czech (Čeština)

Pojistné ventily proti výbuchu

Pojistné ventily pro zásobníky:

Spolehlivá ochrana před výbuchem bez odstávky zařízení

  • Spolehlivý odvod přetlaku bez plamene
  • Bez přímé odstávky systému
  • Extrémně krátký reakční čas
  • Po uvolnění přetlaku okamžitě zavírá
  • Bezúdržbové a provozuschopné po mnoho let

K explozím může dojít v kontejnerech, zásobnících nebo v dopravníkových systémech -všude tam, kde se vyrábějí, zpracovávají, dopravují nebo skladují potenciálně výbušné látky. Provozovatelé zařízení na tomto trhu přikládají spolehlivé ochraně svých pracovníků a zařízení velkou důležitost. Pojistné ventily HOERBIGER nabízejí spolehlivou ochranu proti výbuchu, bezkonkurenční v tomto segmentu trhu.
Kompaktní pojistné ventily HOERBIGER typové řady EVN 2.0, odolné proti podtlaku, představují zdokonalený typ ventilu EVN, který se s úspěchem používal po desítky let. Jsou certifikované podle poslední směrnice ATEX EN 16009 (Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu).

Vzhledem k nízké hmotnosti těsnících desek a vysoké citlivosti na tlak reagují odlehčovací ventily HOERBIGER v případě výbuchu ve zlomcích sekundy. Jsou vybaveny pohlcovačem plamene, který zajišťuje bezplamenné odlehčení tlaku. Okamžitě po výbuchu se znovu zavřou a utěsní, čímž snižují nebezpečí sekundárních výbuchů. Protože mnohé výbuchy by jinak zůstaly bez povšimnutí, upozorní obsluhu na takové případy standardní detekční funkce otevření ventilu. Ventily typové řady EV představují úspornější variantu k ventilům EVN 2.0. Poskytují rovnocennou spolehlivou ochranu a nabízejí výhody kompaktní konstrukce odolné proti podtlaku. Vyšší účinnost a značně snížené šíření plamene ve srovnání s konvenčními odlehčovacími systémy jsou základní výhody ventilů HOERBIGER typové řady EV, certifikovaných podle EN 14797 (Zařízení pro odlehčení výbuchu).

Kontinuální provoz bez přerušení.

Odlehčovací ventily HOERBIGER jsou jediná zařízení pro odlehčení tlaku na světě, která jsou konstruovaná pro vícenásobné výbuchy. Po odlehčení tlaku není nutná žádná oprava a provoz systému může okamžitě pokračovat.

Ventily jsou prakticky bezúdržbové a schopné poskytovat spolehlivé odlehčení tlaku po mnoho let.

Technické údaje

Typ -
EVN2,0 266 až 735 mm
EV 266 až 735 mm
Geometrický průřez odvzdušňovací plochy
EVN2,0 499 až 3 905 cm2
EV 499 až 3 905 cm2